فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1044 - نحوه تلاوت قرآن توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

ان النبی کان یقف عند آخر کل آیه من هذه السوره.
پیامبر اکرم وقتی سوره قل هو الله احد را می خواند، بعد از هر آیه وقف می کرد (و آن را به یک نفس نمی خواند).

1045 - نشانه نزدیک بودن مرگ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

در حدیث وداع پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمده است که: حضرت روی به امیرالمؤمنین (علیه السلام) کرد و فرمود: همانا جبرئیل قرآن کریم را هر سالی یک بار بر من عرضه می کرد، ولی امسال دوبار بر من عرضه داشت، و این نشانه نزدیک بودن مرگ من است.

1046 - بهترین سوره قرآن:

ابی سعد بن معلی گوید: من مشغول نماز بودم که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مرا صدا زد جواب ایشان را ندادم، پس از تمام شدن نماز عرض کردم:
یا رسول الله مشغول نماز بودم که جواب شما را ندادم.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مگر خدا نفرموده است.
استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم **سوره انفال، آیه 24.***.
اجابت کنید خدا و پیغمبر را آن گاه که شما را می خوانند.
سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا می خواهی بهترین سوره قرآن مجید را به تو یاد بدهم، قبل از آن که از مسجد خارج شوی؟
آن گاه حضرت دست مرا گرفت و چون خواستیم از مسجد خارج شویم عرض کردم. یا رسول الله! وعده دادید که عالیترین و بهترین سوره قرآن را به من یاد بدهید. رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) سوره مبارکه حمد را برای من تلاوت نمودند و فرمودند: این سوره همان سبع المثانی است و قرآن عظیمی است که به من داده شده است.