فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1043 - بهترین تلاوت:

براء بن عازب می گوید: من می شنیدم که پیامبر اسلام سوره تین را در نماز مغرب می خواند. من احدی را ندیدم که این سوره را بهتر از پیامبر خدا تلاوت کند.

1044 - نحوه تلاوت قرآن توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

ان النبی کان یقف عند آخر کل آیه من هذه السوره.
پیامبر اکرم وقتی سوره قل هو الله احد را می خواند، بعد از هر آیه وقف می کرد (و آن را به یک نفس نمی خواند).

1045 - نشانه نزدیک بودن مرگ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

در حدیث وداع پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمده است که: حضرت روی به امیرالمؤمنین (علیه السلام) کرد و فرمود: همانا جبرئیل قرآن کریم را هر سالی یک بار بر من عرضه می کرد، ولی امسال دوبار بر من عرضه داشت، و این نشانه نزدیک بودن مرگ من است.