فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش اول: قرآن و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

1043 - بهترین تلاوت:

براء بن عازب می گوید: من می شنیدم که پیامبر اسلام سوره تین را در نماز مغرب می خواند. من احدی را ندیدم که این سوره را بهتر از پیامبر خدا تلاوت کند.

1044 - نحوه تلاوت قرآن توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

ان النبی کان یقف عند آخر کل آیه من هذه السوره.
پیامبر اکرم وقتی سوره قل هو الله احد را می خواند، بعد از هر آیه وقف می کرد (و آن را به یک نفس نمی خواند).