فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

فصل دهم: قرآن و ائمه اطهار:

بخش اول: قرآن و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

1043 - بهترین تلاوت:

براء بن عازب می گوید: من می شنیدم که پیامبر اسلام سوره تین را در نماز مغرب می خواند. من احدی را ندیدم که این سوره را بهتر از پیامبر خدا تلاوت کند.