فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1041 - بزرگترین گناه:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: گناهان بر من عرضه شد بزرگتر از این گناهی نیافتم که آدمی عامل قرآن باشد سپس آن را ترک کند.

1042 - تهیدستی بدون مال و ملکی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قاری قرآن اگر بدون علم و آگاهی باشد، همانند تهیدستی است که مال و ملکی نداشته، ولی خود پسند باشد که او برای تهیدستی خود با مردم دشمن شود و مردم نیز به خاطر خود پسندی دشمنش دارند.

فصل دهم: قرآن و ائمه اطهار: