هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

1030 - شکایت سه چیز به درگاه خدا:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که به درگاه خداوند عزوجل شکایت می کنند: مسجد ویرانی که اهلش در آن نماز نمی خوانند، و دانایی میان نادان ها، و مصحف که آویخته است و گرد بدان نشسته و آن را نمی خوانند.

1031 - کور محشور می گردد:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: و هرکس قرآن را قرائت کند و بدان عمل ننماید خدای عزوجل او را در روز قیامت کور محشور فرماید. (طه - 124 و 125) او گوید: پروردگارا چرا کور محشور کردی در حالی که من بینا بودم؟ فرماید: اینچنین آیات ما به تو رسید و تو آنرا فراموش کردی و امروز هم به بوته نسیان سپرده شدی سپس فرمان رسد او را که به آتش در اندازند.

1032 - قاری ملعون:

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: کم من قاری القرآن و القرآن یلعنه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بسا خواننده قرآن است که قرآن لعنتش می کند.