فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1027 - سوره یس شفاعت از خواننده خود:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان فی القرآن سوره یشفع قارئها و هی سوره یس.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا در قرآن سوره ای است که از خواننده خود شفاعت خواهد کرد و آن سوره یس می باشد.

بخش سوم: شکایت قرآن در قیامت و لعن:

1028 - سه شاکی:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه تن، در روز رستاخیز به درگاه خداوند شکایت می برند: قرآن و مسجد و اهل بیت. قرآن می گوید: پروردگارا! مرا سوزاندند و پاره پاره کردند و مسجد می گوید: پروردگارا! رهایم کرده اند و تباه ساختند. و اهل بیت می گویند: پروردگارا! ما را کشتند و دور ساختند و تبعیدمان کردند.