فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1026 - شفیع در روز قیامت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره تغابن را در نماز واجب خود قرائت کند، آن سوره در روز قیامت شفیع او خواهد بود و خود شاهد عادلی است نزد آن کس که شهادش را نافذ و از وی جدا نگردد تا وارد بهشتش سازد.

1027 - سوره یس شفاعت از خواننده خود:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان فی القرآن سوره یشفع قارئها و هی سوره یس.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا در قرآن سوره ای است که از خواننده خود شفاعت خواهد کرد و آن سوره یس می باشد.

بخش سوم: شکایت قرآن در قیامت و لعن: