فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1025 - رها کننده از دوزخ:

در کتاب خدا سوره ای است که تنها 30 آیه دارد و در روز رستاخیز با شفاعت خویش، تلاوت گران و عمل کنندگان به قرآن را از آتش دوزخ رهایی بخشیده و به بهشت پر طراوت و زیبا اوج می بخشد، و آن سوره ملک است.

1026 - شفیع در روز قیامت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره تغابن را در نماز واجب خود قرائت کند، آن سوره در روز قیامت شفیع او خواهد بود و خود شاهد عادلی است نزد آن کس که شهادش را نافذ و از وی جدا نگردد تا وارد بهشتش سازد.

1027 - سوره یس شفاعت از خواننده خود:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان فی القرآن سوره یشفع قارئها و هی سوره یس.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا در قرآن سوره ای است که از خواننده خود شفاعت خواهد کرد و آن سوره یس می باشد.