فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1019 - شفیع نیکو:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): نعم الشفیع القرآن لصاحبه یوم القیامه.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت برای کسی که قرآن خوانده باشد.

1020 - برترین شفیع:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: روز قیامت در پیشگاه خداوند، هیچ شفاعت کننده ای از قرآن منزلت برتر ندارد، نه پیغمبر نه فرشته و نه غیر آن.

1021 - پناه به بهترین شفیع:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هنگامی که فتنه ها همانند پاره های شب دیجور بر شما اشتباه فراهم آورد، بر شما باد که به قرآن کریم پناهنده شوید که شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و ستیزه کننده ای است که گفتارش در دادخواهی از ستیزه تصدیق می شود، هرکه آن را در پیش روی خویش قرار دهد و بدان عمل کند او را به بهشت می کشاند.