هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

بخش دوم: شفاعت:

1019 - شفیع نیکو:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): نعم الشفیع القرآن لصاحبه یوم القیامه.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت برای کسی که قرآن خوانده باشد.

1020 - برترین شفیع:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: روز قیامت در پیشگاه خداوند، هیچ شفاعت کننده ای از قرآن منزلت برتر ندارد، نه پیغمبر نه فرشته و نه غیر آن.