فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1018 قرآن در قیامت:

در روز قیامت فردی را برای حساب صدا می زنند. پس قرآن در پیش روی او قرار می گیرد و عرض می کند: خدایا! من قرآنم و این بنده تو در راه تلاوت من، خود را در تعب انداخته، و در دل شبها مرا تلاوت کرده و قلبش روشن و اشکش جاری شده است. پروردگارا! او را از من خشنود کن، همچنان که من از او خشنودم.

بخش دوم: شفاعت:

1019 - شفیع نیکو:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): نعم الشفیع القرآن لصاحبه یوم القیامه.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت برای کسی که قرآن خوانده باشد.