فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1014 - حال قرآن در محشر:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه خداوند خلق اولین و آخرین را در محشر جمع کند، به ناگاه همه بنگرند که شخصی پیش می آید آن قدر زیبا و خوش صورت است که هیچ گاه زیباتر از او دیده نشده است و چون مؤمنان را چشم بر او افتد که آن قرآن است گویند: این از ماست و این بهترین چیزی است که: ما دیده ایم و چون به آنان رسد از همه آنها بگذرد، و سپس شهداء به او نگاه می کنند تا اینکه به آخر آنان رسد و از آنها نیز بگذرد، آن ها گویند: این قرآن است و از آنها می گذرد تا به فرشتگان می رسد آنان گویند: این قرآن است و از آنان نیز می گذرد تا در طرف راست عرش می ایستد و خداوند جبار می فرماید: به عزت و جلالم و به مقام و منزلت والایم سوگند که امروز گرامی می دارم هرکسی را که به تو اکرام کرده است، و هرکس در دنیا تو را خوار داشته و سبک شمرده است امروز او را خوار و بی مقدار می دارم.

1015 - رنگ پریده قرآن در روز قیامت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن شریف در روز قیامت همانند مردی که از راه رسیده و رنگش تغییر کرده باشد، می رسد و می گوید: من هستم که شب تو را به بیداری کشاندم و روز تو را به تشنگی رساندم.

1016 - اکرام خداوند:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند در روز قیامت به قرآن خواهد فرمود: به عزت و جلال خودم سوگند، هرکه تو را گرامی داشته او را گرامی خواهم داشت، و اهانت خواهم کرد به کسانی که به تو اهانت کرده اند.