فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1012 - قاری جوان:

سید رضی (ره) در دوران جوانی به تفسیر و توضیح آیات الهی روی آورد. عشق و علاقه او به قرآن، از همان اوایل کودکی که هر روز صبح به نوای دلنشین قرائت پدر و مادر گوش می سپرد آغاز شد. پس از یادگیری انس دائمی و رابطه همیشگی با قرآن برقرار کرد.
او همواره با زمزمه کلام روح بخش خدا، آینه دل را جلا می بخشید.
سید رضی همچون دیگر مردان الهی و عالمان ربانی، هرگاه می خواست با معبود خود سخن بگوید نماز می خواند و هر وقت که مرغ دلش در هوای شنیدن کلام خداوند پر می کشید به تلاوت قرآن می پرداخت. هر روز که می گذشت شیفتگی سیدرضی به کلام وحی بیشتر و بیشتر می شد تا این که به علوم مختلف قرآنی پرداخت و در اندک مدتی تمام تخصص های قرآنی را به دست آورد و خود قرآن شناس زبردست و مفسری چیره گشت.
به سن سی سالگی، در مدتی کوتاه قرآن را حفظ کرد.
حالا علاوه بر آن حلاوت و شیرینی که از کودکی می چشید، خود را با دنیایی از زیبایی های روح آفرینی می یافت که وسعتش بی انتها و غنایش بی منتها بود.

فصل نهم: تأثیر قرآن در قیامت:

بخش اول: قرآن در عرصه قیامت: