فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1009 - جوان قاری:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: جوان مؤمنی که قرآن بخواند و قرآن با گوشت و خون او بیامیزد، خدا او را با سفیران گرامی و نیکان قرار دهد و قرآن در روز قیامت، به نفع او دلیل آورد و به درگاه خدا عرض کند پروردگارا، هر کارگری به پاداش عمل خود رسید جز آن کس که برای من کار کرده؛ پس: عطاهای گرامی خود را به او برسان، در این وقت خداوند دو جامه از جامه های بهشتی بر او بپوشاند و تاج کرامت بر سرش بنهد؛ آن گاه به قرآن گفته شود آیا تو را خشنود کردیم، قرآن گوید: پروردگارا، من برتر از این ها را برای او می خواهم، در این وقت، نامه امان بدست راستش دهند و نامه خلود در بهشت را به دست چپش دهند و او داخل بهشت گردد.

1010 - تأخیر در عذاب الهی:

حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمودند: خداوند تصمیم می گیرد که تمام این زمین را بدون استثناء عذاب کند؛ هنگامی که به معاصی و سیئات عمل می کنند، اما هرگاه که ببیند جوانان به سوی مساجد (که سنگر اسلامند) گام بر می دارند و نونهالان به سوی تعلیم قرآن می شتابند، رحمت خدا بر خشم او پیشی می گیرد و عذاب را به تأخیر می اندازد.

1011 - بشارت به قاری جوان:

در آیه و بشری للمؤمنین جریان این است که قرآن روز قیامت می آید و جوانی را که تلاوت قرآن کرده با خود می آورد. و عرض می کند بارالها این جوان در راه تلاوت من خود را به زحمت انداخت پاداش او را مرحمت فرما. خداوند می فرماید رحمت و بهشت جاودان را بی دریغ در اختیار او می گذارم و با همسران بهشتی خواهد بود و بر اندام والدین او از جامه های بهشتی بپوشانند و تاج کرامت نیز بر سر آنان گذاشته خواهد شد که خود از آن همه فضل الهی تعجب کنان می گویند: خداوند! این همه پاداش از چیست. خطاب می شود برای آن است که شما قرآن را به فرزندتان تعلیم نمودید و او را نسبت به اسلام شناخت دادید و شما دوستی خاندان رسالت را در قلب او کاشتید.