فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهارم: قرآن و جوان:

1007 - قرائت در جوانی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرائت قرآن کند در حالی که جوان باشد قرآن با گوشت و خونش آمیخته گردد، و خدای عزوجل او را همراه سفیران بزرگوار نیکوکار گرداند، و قرآن در روز قیامت از طرف او با فرشتگان خدا احتجاج کند.

1008 - تفسیر قرآن در جوانی:

امام علی (علیه السلام) - در نامه ای به فرزندش حسن (علیه السلام) -: و این که نخست، به تو کتاب خدا را بیاموزم و تفسیر قرآن و شریعت اسلام و احکام آن را به تو تعلیم دهم.