فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

1005 - حکمت در خواندن قرآن پیش از بلوغ:

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من قرا القرآن قبل ان یحتلم فقد اوتی الحکم صبیا.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): کسی که پیش از بلوغ قرآن بخواند، به تحقیق، در کودکی به او حکمت داده شده است.

1006 - آموزش نماز به وقت رسیدن به سن درک:

الامام علی (علیه السلام): اذا عقل الغلام و قراشیئا من القرآن علم الصلاه.
امام علی (علیه السلام): هرگاه پسر به سن درک رسید و چیزی از قرآن را خواند، باید به او نماز آموخته شود.

بخش چهارم: قرآن و جوان: