فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سوم: قرآن و کودک:

1001 - آموزش قرآن و نام نیک از حقوق فرزند بر پدر:

الام علی: حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، و یحسن ادبه، و یعلمه القرآن.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: حق فرزند بر پدر، آن است که نام نیک بر او بگذارد و او را به نیکی تربیت کند و قرآن به او بیاموزد.

1002 - برتری آموزش قرآن بر شعر:

شرح نهج البلاغه: غالب فرزند صعصعه، بر علی (علیه السلام) وارد شد و فرزندش فرزدق **منظور از ابو فراس، همام بن غالب، معروف به فرزدق است. وی در سال 25 ق، در بصره به دنیا آمد و در سال 114 ق، از دنیا رفت.*** با او بود. علی (علیه السلام) به وی فرمود: کیستی؟.
گفت: غالب، فرزند صعصعه مجاشعی... .
فرمود: ای ابو اخطل! این جوان همراهت کیست؟.
گفت: فرزندم. او شاعر است.
فرمود: قرآن به وی بیاموز که برایش از شعر، بهتر است.