فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

997 - دعا برای فرزند:

حضرت ابراهیم (علیه السلام) این گونه از خداوند فرزندی صالح را طلب می کند:
رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم **سوره صافات، آیه 100 و 101.***؛ خدایا! مرا (فرزندی) از شایستگان ببخش. پس ما نیز او را به سوی شکیبا بشارت دادیم.
همچنین است در خواست حضرت زکریا**سوره آل عمران، آیه 38.*** و در خواست ابراهیم خلیل (علیه السلام).

998 - دستور امام (علیه السلام) برای فرزنددار شدن:

امام هادی (علیه السلام) به کسی که از به دنیا نیامدن فرزند بعد از ازدواج شکایت کرده بود، فرمودند: انگشتری از نقره که نگینش از فیروزه باشد درست کن و بر آن بنویس رب لاتذرنی فردا و انت خیر الوارثین **سوره انبیاء / 89.***. آن شخص گفت طبق دستور امام (علیه السلام) عمل کردم، هنوز یک سال تمام نشده بود که خداوند متعال به من فرزند پسری از آن زن عطا فرمود.

999 - محفوظ از سقط:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس این سوره را نوشته و همراه شخصی که جن زده شده نماید، از جن در امان باشد و اگر آن را شسته و از آب آن به زنی که شیرش خشک شده بدهند، شیرش جاری و زیاد می گردد و اگر زنی که حامله است از آن آب بنوشد، حمل او از سقط شدن محفوظ بماند و به اذن خداوند متعال از هر ترس و بلایی در امان باشد.