فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

989 - تلاوت بعد از کسب و کار:

امام صادق (علیه السلام) می فرمود: چه مانعی دارد که یک تاجر در بازار که سرگرم داد و ستد است وقتی که به خانه آمد قبل از آن که بخوابد سوره ای از قرآن بخواند تا به هر آیه ای ده حسنه به او بدهند و ده سیئه از او محو شود.

990 - گرامی ترین خانه ها:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): گرامی ترین خانه ها بر پهنه زمین، چهارتایند: کعبه، بیت المقدس، خانه ای که در آن قرآن تلاوت شود، و مسجدها.

991 - برکت در خانه قرآنی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرموده است خانه ای که در آن قرآن قرائت شود و ذکر خدای عزوجل در آن خانه گفته می شود برکتش بسیار گردد، و فرشتگان در آن حضور یابند، و شیاطین از آن دور گردند، و آن خانه برای ساکنان آسمان نور بخشد همچنان که ستارگان برای ساکنان زمین نور می دهد.