فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

988 - طرد شیطان:

امام ششم (علیه السلام) از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) نقل می کند:
انه لیعحبنی ان یکون فی البیت مصحف یطرد الله عزوجل به الشیاطین.
من خوش دارم در خانه قرآنی باشد که خدای عزوجل به وسیله آن شیطان ها را دور کند.

989 - تلاوت بعد از کسب و کار:

امام صادق (علیه السلام) می فرمود: چه مانعی دارد که یک تاجر در بازار که سرگرم داد و ستد است وقتی که به خانه آمد قبل از آن که بخوابد سوره ای از قرآن بخواند تا به هر آیه ای ده حسنه به او بدهند و ده سیئه از او محو شود.

990 - گرامی ترین خانه ها:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): گرامی ترین خانه ها بر پهنه زمین، چهارتایند: کعبه، بیت المقدس، خانه ای که در آن قرآن تلاوت شود، و مسجدها.