فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

983 - قرائت در شب های جمعه و نامه اعمال:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند، خداوند در قیامت نامه عملش را به دست راستش داده و او را به مرحله حساب گناهان نیاورد و از دوستان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)و اهل بیتش خواهد بود.

984 - نامه اعمال:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره انشقاق را بخواند، خداوند او را از این که در قیامت نامه اعمالش به پشت سرش داده شود در امان می دارد.

فصل هشتم: قرآن در خانواده: