فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهل و هشتم: رسیدن نامه اعمال به دست راست:

982 - علاقه به قرائت سوره طه:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرائت سوره طه را ترک نکنید، زیرا خداوند دوستدار این سوره و دوستدار کسی است که همواره این سوره را تلاوت می کند در روز قیامت نامه عملش را به دست راستش خواهند داد و خطاهایی که در دوره مسلمانی از او سر زده به حساب او نخواهد آورد و پاداش او را چنان می دهد که خشنود گردد.

983 - قرائت در شب های جمعه و نامه اعمال:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند، خداوند در قیامت نامه عملش را به دست راستش داده و او را به مرحله حساب گناهان نیاورد و از دوستان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)و اهل بیتش خواهد بود.