فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

981 - آسانی مرگ و محشور شدن با یوسف:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به بردگانتان سوره یوسف را تعلیم کنید که هر مسلمانی این سوره را بخواند و به خاندان و بردگان خود آن را یاد بدهد، خداوند سختیهای مرگ را برای وی آسان گرداند و نیرویی به وی دهد که نسبت به هیچ مسلمانی حسد نبرد.

بخش چهل و هشتم: رسیدن نامه اعمال به دست راست:

982 - علاقه به قرائت سوره طه:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرائت سوره طه را ترک نکنید، زیرا خداوند دوستدار این سوره و دوستدار کسی است که همواره این سوره را تلاوت می کند در روز قیامت نامه عملش را به دست راستش خواهند داد و خطاهایی که در دوره مسلمانی از او سر زده به حساب او نخواهد آورد و پاداش او را چنان می دهد که خشنود گردد.