فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهل و هفتم: آسانی سکرات موت:

979 - فضیلت قرائت سوره شریفه یس برای مردگان:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ مرده ای نیست که در کنارش سوره شریفه یس قرائت شود جز آنکه خدا مرگ را بر او آسان گیرد.

980 - آسانی از سکرات مرگ:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره ق را بخواند، خداوند سکرات موت را بر او آسان سازد.