فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

978 - ایمنی از هراس قیامت:

به روایت عبدالله بن ابی یعفور (رحمه الله علیه) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در هر شب جمعه سوره شریفه احقاف را قرائت کند خداوند در دنیا ترسی به او نرساند و از بیم روز قیامت ایمنش دارد.

بخش چهل و هفتم: آسانی سکرات موت:

979 - فضیلت قرائت سوره شریفه یس برای مردگان:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ مرده ای نیست که در کنارش سوره شریفه یس قرائت شود جز آنکه خدا مرگ را بر او آسان گیرد.