فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهل و ششم: ایمنی از ترس قیامت:

977 - ایمن از وحشت قیامت:

امام رضا (علیه السلام) فرمود: کسی که نزد قبر برادر مؤمن خود برود و دست روی قبر گذارد و هفت بار سوره قدر را بخواند، از وحشت روز قیامت ایمن خواهد بود.

978 - ایمنی از هراس قیامت:

به روایت عبدالله بن ابی یعفور (رحمه الله علیه) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در هر شب جمعه سوره شریفه احقاف را قرائت کند خداوند در دنیا ترسی به او نرساند و از بیم روز قیامت ایمنش دارد.