فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

974 - ایمنی از پل صراط:

در روایات منقول است که هرکس با ایمان سوره مبارکه آل عمران را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند او را به هر حرفی ایمنی باشد از پل صراط. ان شاء الله تعالی.

بخش چهل و پنجم: توفیق حج:

975 - زیارت بیت الله الحرام:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره مبارکه نبأ را یک سال همه روزه تلاوت نماید، آن سال را به پایان نمی رساند مگر این که بیت الحرام را زیارت خواهد کرد (مشروط بر این که وظایف واجبه دیگرش را نیز انجام دهد).