فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

973 - درک حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف):

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره بنی اسرائیل را در هر شب جمعه بخواند نمی میرد تا حضرت قائم (عجل الله تعالی و فرجه شریفه) را درک کند و از اصحاب و یارانش باشد.

بخش چهل و چهارم: گذر از پل صراط:

974 - ایمنی از پل صراط:

در روایات منقول است که هرکس با ایمان سوره مبارکه آل عمران را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند او را به هر حرفی ایمنی باشد از پل صراط. ان شاء الله تعالی.