فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

970 - رفع هم و غم:

برای برطرف شدن حزن و غم، آیه شریفه الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور**فاطر / 34.*** بسیار خوانده شود، ان شاء الله رفع حزن و غم می شود.

971 - رفع سستی و تنبلی:

ذکر شده، کسی که در کار دین و دنیا تنبلی می کند، این آیه شریفه واصبر لحکم ربک فانک باعیننا و سبح بحمد ربک حین تقوم * و من اللیل فسبحه وادبار النجوم **طور / 48 و 49.*** را در ظرفی (با آب سیب و زعفران) نوشته و بعد با گلاب آن را شسته و تا سه شب، هر شب مقداری از آن بخورد، ان شاء الله نشاط در کار دین و دنیا پیدا می نماید.

بخش چهل و سوم: درک حضرت مهدی (عجل الله تعالی و فرجه شریفه):