فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

969 - تأثیر شگرف ذکر ذوالنون:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در شگفتم از کسی که اندوهگین است و به این کلمات پناه نمی برد: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین **انبیاء / آیه 87.*** زیرا خداوند به دنبال آن می فرماید: فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین **انبیاء / آیه 88.***.

970 - رفع هم و غم:

برای برطرف شدن حزن و غم، آیه شریفه الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور**فاطر / 34.*** بسیار خوانده شود، ان شاء الله رفع حزن و غم می شود.

971 - رفع سستی و تنبلی:

ذکر شده، کسی که در کار دین و دنیا تنبلی می کند، این آیه شریفه واصبر لحکم ربک فانک باعیننا و سبح بحمد ربک حین تقوم * و من اللیل فسبحه وادبار النجوم **طور / 48 و 49.*** را در ظرفی (با آب سیب و زعفران) نوشته و بعد با گلاب آن را شسته و تا سه شب، هر شب مقداری از آن بخورد، ان شاء الله نشاط در کار دین و دنیا پیدا می نماید.