فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

966 - رفع حاجت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر گاه برای حاجتی از خانه خود بیرون آمدی، آیه الکرسی بخوان که حاجتت به خواست خدا روا می گردد.

بخش چهل و یکم: ادای دین:

967 - رفع قرض و دین:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده: کسی که، به قرائت این سوره (سوره تحریم) مداومت نماید و قرض زیادی داشته باشد به اذن خداوند، قرض هایش ادا شده و چیزی از آن باقی نمی ماند.