فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

965 - سوره توحید، حافظ و نگهدار:

عمر بن یزید گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس به هنگام بیرون رفتن از خانه اش ده بار سوره توحید قل هو الله احد را بخواند پیوسته در حفظ و نگهداری خداوند خواهد بود تا به منزلش برگردد.

966 - رفع حاجت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر گاه برای حاجتی از خانه خود بیرون آمدی، آیه الکرسی بخوان که حاجتت به خواست خدا روا می گردد.

بخش چهل و یکم: ادای دین: