فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سی و هفتم: ایمنی از نفاق:

960 - دوری از نفاق:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است: که هرکس سوره برائت را تلاوت کند، در روز رستاخیز از نفاق دور است.

961 - قرائت در نماز شب جمعه و روز جمعه:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره منافقین را بخواند، از هر گونه نفاق پاک می شود.