فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

959 - دفع مرگ ناگهانی:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره تغابن را بخواند، مرگ ناگهانی از او دفع می شود.

بخش سی و هفتم: ایمنی از نفاق:

960 - دوری از نفاق:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است: که هرکس سوره برائت را تلاوت کند، در روز رستاخیز از نفاق دور است.