فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سی و ششم: دفع مرگ ناگهانی:

959 - دفع مرگ ناگهانی:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره تغابن را بخواند، مرگ ناگهانی از او دفع می شود.

بخش سی و هفتم: ایمنی از نفاق: