فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

958 - ایمنی از دشمن:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که: در شگفتم از کسی که (از دشمن و یا غیر آن) می ترسد، اما به این سخن خدا پناه نمی برد! حسبناالله و نعم الوکیل **آیه 173.*** زیرا خداوند متعال می فرماید فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم یمسسهم سوء**آیه 176.***.

بخش سی و ششم: دفع مرگ ناگهانی:

959 - دفع مرگ ناگهانی:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره تغابن را بخواند، مرگ ناگهانی از او دفع می شود.