فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

957 - امان از غرق شدن:

قال علی (علیه السلام): من خاف منکم الغرق فلیقل: بسم الله مجریها و مرسها ان ربی الغفور رحیم **آیه 41.***.
و ما قدروالله حق قدره و الارض جمیعا قبصته یوم القیمه والسموات مطویت بیمینه سبحنه وتعلی عما یشرکون **سوره زمر، آیه 67.***.
علی (علیه السلام) فرمود: هرکس از غرق شدن می ترسد پس آیات (فوق را) قرائت کند.

958 - ایمنی از دشمن:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که: در شگفتم از کسی که (از دشمن و یا غیر آن) می ترسد، اما به این سخن خدا پناه نمی برد! حسبناالله و نعم الوکیل **آیه 173.*** زیرا خداوند متعال می فرماید فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم یمسسهم سوء**آیه 176.***.

بخش سی و ششم: دفع مرگ ناگهانی: