فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سی پنجم: رهایی از ترس:

956 - دفع خیالات فاسد:

اگر کسی خیالات فاسد او را آزار می دهد و یا هم و ترس بر او غلبه داشته باشد، این آیات را بخواند و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لایومنون بالاخره حجابا مستورا * و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم و قرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لو علی ادبارهم نفورا**سوره اسراء، آیه 45 و 46. ***فان تولو فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرض العظیم **سوره توبه، آیه 129.*** از او زایل می شود.

957 - امان از غرق شدن:

قال علی (علیه السلام): من خاف منکم الغرق فلیقل: بسم الله مجریها و مرسها ان ربی الغفور رحیم **آیه 41.***.
و ما قدروالله حق قدره و الارض جمیعا قبصته یوم القیمه والسموات مطویت بیمینه سبحنه وتعلی عما یشرکون **سوره زمر، آیه 67.***.
علی (علیه السلام) فرمود: هرکس از غرق شدن می ترسد پس آیات (فوق را) قرائت کند.