فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

955 - حفظ خانه از زلزله:

جهت حفظ خانه از زلزله و سیل و دزد و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصار هم الی آخره.
بالای درب خانه یا اطاق نوشته شود و نصب شود.

بخش سی پنجم: رهایی از ترس:

956 - دفع خیالات فاسد:

اگر کسی خیالات فاسد او را آزار می دهد و یا هم و ترس بر او غلبه داشته باشد، این آیات را بخواند و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لایومنون بالاخره حجابا مستورا * و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم و قرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لو علی ادبارهم نفورا**سوره اسراء، آیه 45 و 46. ***فان تولو فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرض العظیم **سوره توبه، آیه 129.*** از او زایل می شود.