فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سی و چهارم: حفظ خانه از زلزله:

955 - حفظ خانه از زلزله:

جهت حفظ خانه از زلزله و سیل و دزد و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصار هم الی آخره.
بالای درب خانه یا اطاق نوشته شود و نصب شود.

بخش سی پنجم: رهایی از ترس: