فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

953 - برای امان از آفات چشم:

هرکه هر روز آیه فجعلناه سمیعا بصیرا**سوره انسان آیه 2.*** را بخواند، از آفات چشم در امان باشد.

954 - دفع چشم زخم:

اگر کسی آیه شریفه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصار هم لما سمع الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین **آیه 51 و 52.*** و تبارک الذی بیده الملک و هو علی شی ء قدیر * الذی خلق الموت و الحیاه لیبو کم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور الذی خلق سبع سموت طباقا ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور * ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر**سوره ملک، آیات 1 - 4.*** را نوشته و با خود نگه دارد، از چشم زخم در امان می ماند.

بخش سی و چهارم: حفظ خانه از زلزله: