فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

949 - امان از وسواس:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: یا علی! برای تو امان از وسواس است اگر بگویی:
و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لایومنون حجابا مستورا * و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم و قرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لو علی ادبار هم نفورا**آیه 45 و 46.***.

بخش سی و یکم: محبت زن و شوهر:

950 - جهت موافقت زن و شوهر:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده است که سوره جمعه را به جهت موافقت زن و شوهر پنج بار بخوانند.