فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش بیست و نهم: جهت آشتی:

948 - جهت آشتی بین دو نفر:

از حضرت امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که چون کسی بخواهد که میان دو نفر را صلح و آشتی برقرار کند سوره مبارکه معراج را هشتاد بار بخواند...

بخش سی ام: امان و رهایی از وسواس: