فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش بیست و هشتم: طول عمر:

947 - عمر طولانی:

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکس با ایمان سوره مبارکه کافرون و توحید و فلق و ناس را بسیار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، عمر او دراز شود.

بخش بیست و نهم: جهت آشتی: