فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

946 - قرائت سوره واقعه هر شب جمعه:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در هر شب جمعه سوره مبارکه الواقعه را قرائت کند خدایش دوست دارد و او را محبوب مردم گرداند، و هرگز در دنیا سختی و تنگدستی و آفتی نبیند، و از رفیقان امیرالمؤمنین (علیه السلام) باشد.

بخش بیست و هشتم: طول عمر:

947 - عمر طولانی:

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکس با ایمان سوره مبارکه کافرون و توحید و فلق و ناس را بسیار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، عمر او دراز شود.