فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

931 - در امان از عذاب قبر:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: هرکس سوره سجده را قرائت کند و به زیردستان و زن و فرزندش یاد دهد، خداوند او را از عذاب قبر در امان می دارد.

932 - نجات از فشار قبر:

از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده: هرکس سوره نساء را در روزهای جمعه بخواند، از فشار قبر ایمن خواهد بود.

933 - حفظ بدن در قبر از حشرات:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره حم را بسیار بخواند، خداوند بدن او را در قبر از آزار حشرات زمین و ساکنان قبور حفظ کند تا روز قیامت، که زیر نظر لطف الهی و به فرمان خداوند و همین سوره او را وارد بهشت می کند.