فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

930 - همجوار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس در نماز واجبش سوره مدثر را قرائت کند، بر خداوند حق است که او را همجوار پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نماید، در همان درجه که اوست و در زندگی این دنیایش هرگز بدبختی و شقاوت بدو راه نیابد. ان شاء الله.

بخش بیست و چهارم: رهایی از عذاب قبر:

931 - در امان از عذاب قبر:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: هرکس سوره سجده را قرائت کند و به زیردستان و زن و فرزندش یاد دهد، خداوند او را از عذاب قبر در امان می دارد.