فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

929 - سکونت در بهشت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس که پیوسته سوره معارج را بخواند، خداوند در قیامت او را از گناهانش بازپرسی نمی کند و او را در بهشتش با محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) سکونت می دهد.

930 - همجوار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس در نماز واجبش سوره مدثر را قرائت کند، بر خداوند حق است که او را همجوار پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نماید، در همان درجه که اوست و در زندگی این دنیایش هرگز بدبختی و شقاوت بدو راه نیابد. ان شاء الله.

بخش بیست و چهارم: رهایی از عذاب قبر: