فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

928 - ثواب خواندن سوره جاثیه:

در کتاب ثواب الاعمال و مجمع البیان روایت شده است که امام صادق (علیه السلام) فرموده است: ثواب و پاداش خواندن سوره جاثیه این است که: هرکس آن را تلاوت کند هرگز آتش دوزخ را نبیند و خروش و نعره آن را نشنود و همنشین رسول خدا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد شد.

929 - سکونت در بهشت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس که پیوسته سوره معارج را بخواند، خداوند در قیامت او را از گناهانش بازپرسی نمی کند و او را در بهشتش با محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) سکونت می دهد.

930 - همجوار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس در نماز واجبش سوره مدثر را قرائت کند، بر خداوند حق است که او را همجوار پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نماید، در همان درجه که اوست و در زندگی این دنیایش هرگز بدبختی و شقاوت بدو راه نیابد. ان شاء الله.